ul. 3-go Maja 8, 24-100 Puławy, tel./fax: 81 887-46-11  

Biuro Cechu

Władze Cechu

Historia Cechu

Aktualności

Nasze zakłady

Galeria

Kontakt

Linki

· IRiP
· ZRP
· ZUS
· Sejm
· MGiP
· PARP

Biuro Cechu

           
BIURO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PUŁAWACH
24-100 Puławy ul. 3-go Maja 8
tel./fax 81 887-46-11
e-mail: biuro@cech.pulawy.pl, cechpulawy@interia.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Kierownik Biura - mgr Marcin Wiącek
Starszy Referent - Małgorzata Paradowska
Pracownik gospodarczy - Halina Sętowska

Copyright©: Cech Rzemiosł Różnych