ul. 3-go Maja 8, 24-100 Puławy, tel./fax: 81 887-46-11  

Biuro Cechu

Władze Cechu

Historia Cechu

Aktualności

Nasze zakłady

Galeria

Kontakt

Linki

· IRiP
· ZRP
· ZUS
· Sejm
· MGiP
· PARP

Statut

Cech Rzemiosł Różnych w Puławach nawiązuje do wieloletnich tradycji działa na rzecz własnego środowiska prowadząc działalność statutową i gospodarczą, pomaga w rozwiązywaniu problemów rzemieślników.

Podstawowe cele Cechu to:
- ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej,
samorządu, sądów, urzędów i instytucji,
- prowadzenie na rzecz członków działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej,
- utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego
rzemieślnika,
- prowadzenie szkoleń dla zrzeszonych członków,
- wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem
przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach członków Cechu,
- podejmowanie działań mających na celu przestrzeganie prawa,
- wykonywanie innych działań wynikających z zaistniałych potrzeb.


Copyright©: Cech Rzemiosł Różnych