ul. 3-go Maja 8, 24-100 Puławy, tel./fax: (081) 887-46-11  

Biuro Cechu

Władze Cechu

Historia Cechu

Aktualności

Nasze zakłady

Galeria

Kontakt

Linki

· IRiP
· ZRP
· ZUS
· Sejm
· MGiP
· PARP

Historia Cechu

           
Pierwsze udokumentowane informacje o istniejącej na ziemi puławskiej organizacji rzemieślniczej pochodzą sprzed 600 lat. Już w XIV wieku działały na terenie miasta stowarzyszenia skupiające rzemieślników różnych branż. Dowodem bogatych tradycji jest posiadanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Puławach sztandaru ufundowanego w 1929 roku. Puławski Cech jako samodzielną organizację zarejestrowano w 1926 roku. 24 stycznia 1929 roku został powołany przez Ignacego Hublewskiego (Starszego Cechu), Franciszka Boratyńskiego (Podstarszego) oraz Mieczysława Gawrońskiego, Antoniego Zawiszę, Feliksa Migdala, Wiktora Hublewskiego, Bolesława Adamczewskiego i Piotra Buzona "Cech Fryzjerski" na powiat puławski z siedzibą w Puławach. W czasie działań wojennych większość zakładów rzemieślniczych została zniszczona. W 1946 roku rzemieślnicy różnych branż reaktywowali Cech Rzemiosł Różnych w Puławach. Od 1950 roku liczba zakładów rzemieślniczych ciagle rosła, a największy stan zrzeszonych notowany był w 1989 roku, kiedy było ich około 1200. Zakłady skupione w Cechu szkoliły wtedy 365 uczniów. Ustawa z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej wprowadza dobrowolność zrzeszenia się w organizacjach rzemieślniczych, co spowodowało, że liczba członków zmniejszyła się w ciągu 15 lat do 120. Obecnie w zakładach szkoli się około 200 uczniów. Cech jest właścicielem 1250 m (30% ogólnej powierzchni) wybudowanego w latach siedemdziesiątych przez samych rzemieślników budynku Domu Rzemiosła.

Copyright©: Cech Rzemiosł Różnych