ul. 3-go Maja 8, 24-100 Puławy, tel./fax: (081) 887-46-11  

Biuro Cechu

Władze Cechu

Historia Cechu

Aktualności

Nasze zakłady

Galeria

Kontakt

Linki

· IRiP
· ZRP
· ZUS
· Sejm
· MGiP
· PARP

Przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle


Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Pobierz Adobe Acrobat 6.0:

Copyright©: Cech Rzemiosł Różnych